RSS

อบจ.ภูเก็ตเปิดตัวน้ำพุดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

26 ก.ย.

อบจ.ภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก เปิดตัวน้ำพุดนตรีเฉลิมพระเกียรติใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดแสดงให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้ (26 กันยายน) นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดน้ำพุดนตรี ณ สระน้ำ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต  ตลอดจนประธานศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยว ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดงน้ำพุดนตรีเป็นจำนวนมาก

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างระบบน้ำพุดนตรีว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ที่แห่งนี้ ร่วมใจกันจัดโครงการน้ำพุดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยได้น้อมนำภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแสดงในรูปแบบวีดีทัศน์ ประกอบม่านน้ำขนาดใหญ่ ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างน้ำพุดนตรี บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพัฒนาสวนสาธารณะสะพานหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม

โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร รวมพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นระบบน้ำพุที่สายน้ำสามารถขึ้นลง ส่าย หมุนวิ่งไปมาได้อย่างอิสระ พร้อมระบบไฟแสงสี เสียง ม่านน้ำฉายโปรเจคเตอร์และเลเซอร์ สามารถรองรับการทำงานได้กับดนตรีและเพลงทุกรูปแบบ สร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบบทเพลง สอดแทรกเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานเทคนิคที่หลากหลาย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบอื่นๆ ทำงานประสานสอดคล้องกันด้วยเทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัย

ทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมประชาชน ได้ร่วมกันเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเมือง ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในตัวเมืองซบเซา เนื่องจากไม่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ก่อสร้างระบบน้ำพุดนตรี ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสาธารณะสะพานหินให้มีความสวยงาม โดยนำเทคโนโลยีการควบคุมที่ทันสมัย ใช้สื่อรูปแบบใหม่นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตผ่านบทเพลง แสงสี และภาพประกอบม่านน้ำ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชมหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก อันเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมือง จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ดีและขอสนับสนุน

รวมทั้งต้องขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่ทำให้การก่อสร้างน้ำพุดนตรีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงหวังว่าน้ำพุดนตรี ณ สวนสาธารณะสะพานหินแห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเมือง ที่มีความสวยงาม ทันสมัย พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2554 ได้จัดให้มีการแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสืบทอดงานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ในแต่ละเดือนจะมีการจัดแสดงแสงสีเสียงที่แตกต่างกันออกไป เช่น เดือนพฤศจิกายน จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง เดือน ธันวาคม จะเป็นการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น …

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: