RSS

แบงค์ออมสินนำร่องเปิดธนาคารในโรงเรียน

20 ก.ย.

This slideshow requires JavaScript.

ธนาคารออมสินสนับสนุนเปิดธนาคาร ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) หวังสร้างนิสัยการออม พร้อมทั้งสอนการทำงานในตำแหน่งต่างๆ ของธนาคารให้แก่เด็ก …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (20 กันยายน) นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) โดยมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นายมงคล เพาะผล ผู้อำนวยโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) คุณสนธิญา รัตนะรัต ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้จัดการสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตภูเก็ต คณะครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ที่ได้สร้างความร่วมมือกับธนาคารออมสิน จนสามารถเปิดธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารตัวอย่างให้กับนักเรียนจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ในการส่งเสริมการออมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของธนาคารออมสินที่นำสิ่งดีๆ มาสู่โรงเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านการออม ซึ่งตรงกับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ดังนั้น การที่ธนาคารออมสินนำธนาคารมาสู่โรงเรียน โดยสอนให้นักเรียนรู้จักตำแหน่งต่างๆ ในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากทุกตำแหน่งในธนาคารนั้นมีความสำคัญทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต และธนาคารออมสิน จะจัดทำโครงการร่วมกันอีกหนึ่งโครงการในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 คือ “โครงการตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งทั้งคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน สามารถเข้าไปตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ ในการนี้ ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการธนาคารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัว มีความสุข และความแข็งแรงตลอดไป” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

ทางด้าน นายมงคล เพาะผล ผู้อำนวยโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้นักเรียนขาดความตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดอย่างจริงจัง เมื่อมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยและขาดแคลนเงินออมอย่างมาก จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนให้มีการประหยัดและออมขึ้นในสถานศึกษา นอกจากนั้นเป็นการเสริมทักษะการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการปฏิบัติงานจริง

ดังนั้น โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งโครงการธนาคารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภูเก็ตเป็นอย่างดี โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 มีจำนวนสมาชิกที่เปิดบัญชี 819 คน รวมเงินฝากทั้งสิ้น 167,815 บาท” นายมงคล กล่าว

สำหรับธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงิน ที่มีภารกิจในการส่งเสริมการออมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมวินัยการออม และปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเยาวชนมาโดยตลอด ธนาคารออมสินจึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอีกมากมาย

โครงการธนาคารโรงเรียน เริ่มเปิดดำเนินการแห่งแรกที่โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบเป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนและมีอาจารย์รวมทั้งพนักงานของธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษา โครงการธนาคารโรงเรียนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการปฏิบัติจริง โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานลงรายการ และพนักงานติดต่อ

การเปิดธนาคารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) ในวันนี้ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินได้เปิดดำเนินการธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 556 โรงเรียน จำนวนบัญชีกว่า 1,000,000 บัญชี ยอดเงินฝากกว่า 300 ล้านบาท สำหรับธนาคารโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) เป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่ 32 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของธนาคารออมสินภาค 16 และลำดับที่ 557 ของธนาคารโรงเรียนทั่วประเทศที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุน …

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: