RSS

ทส.เด้งผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 24 ตำแหน่ง

12 ก.ย.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯสั่งย้ายระลอก 2 เด้งผู้บริหารระดับ 9 จำนวน 24 ตำแหน่ง “โอภาส เพียรสถาพร” ผอ.สบอ.ที่ 9 (อุบลราชธานี) พื้นที่ประสบปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูงรุนแรง ถูกย้ายไป สบอ.ที่ 14 จ.ตาก แม้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น “วนศาสตร์” กับอธิบดีกรมอุทยานฯ …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เลขที่ 336, 337, 338, 339/2554 ลงวันที่ 9 ก.ย. เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและย้ายข้าราชการ เทียบเท่าระดับ 9 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกรมอุทยานฯจำนวน 24 ตำแหน่ง ดังนี้

 • นายวารินทร์ จิระสุขทวีกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานฯ ไปเป็น ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ขอนแก่น (ทสจ.ขอนแก่น) สังกัดสำนักงานปลัดฯ
 • นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ชัยนาท
 • นายอุทัย แจวจันทึก ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา
 • นายศักดา วิเชียรศิลป์ ผอ.สบอ.ที่ 10 (อุดรธานี) เป็น ทสจ.ปัตตานี
 • นายสุรชัย อจลบุญ ผอ.สบอ. 13 (แพร่) เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
 • นายศรัณย์ ใจสอาด ผอ.สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) เป็นผอ.ทสจ.พัทลุง
 • นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) เป็น ผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์
 • นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เป็น ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน
 • นายชมภู มหันตะกาศรี ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี
 • นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.สำนักปราบปรามและควบคุมไฟป่า ประจำกรมอุทยานฯ
 • นายอนันต์ โตวิริยะเวช ผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์ เป็น สบอ.ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 • นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา เป็น ผอ.สบอ.ที่ 3 (บ้านโป่ง)
 • นายชลอศักดิ์ มากชู ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.สบอ.5 (นครศรีธรรมราช)
 • นายบรรลือ ต.วัฒนผล ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.สบอ.8 (ขอนแก่น)
 • นายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผอ.ทสจ.ขอนแก่น เป็น ผอ.สบอ. ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • นายสมพงษ์ จีราระรื่นศักดิ์ ผอ.ทสจ.พัทลุง เป็น ผอ.สบอ.10 (อุดรธานี)
 • นายธงชัย ศิริพัฒนานุกูลชัย ผอ.ทสจ.เชียงราย เป็น ผอ.สบอ.ที่ 11 (พิษณุโลก)
 • นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผอ.ทสจ.ชัยนาท เป็น ผอ.สบอ.ที่ 12 (นครสวรรค์)
 • นายวินิจ ภู่เนาวรัตน์ ผอ.สบอ.ที่ 15 (เชียงราย) เป็นผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ประจำกรมอุทยานฯ
 • นายอำนาจ อึงขจรสกุล ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอน แก่น) ผอ.สบอ. ที่ 13 (แพร่)
 • นายโอภาส เพียรสถาพร ผอ.สบอ.ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 14 (ตาก)
 • นายอมร ต่อเจริญ ผอ.สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า เป็น ผอ.สบอ. 15 (เชียงราย)
 • นายเสริมยศ สมมั่น ผอ.สบอ. ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 16 (เชียงใหม่)
 • นายเก่งกาจ ศรีหาสาร ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย

ทั้งนี้ การแต่งตั้งครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากข้าราชการอย่างมาก เนื่องจากการโยกย้ายในหลายตำแหน่ง เช่นการให้ระดับ ผอ.สำนักอุทยานฯ และ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และผอ.สำนักป้องกันฯ ไฟป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในกรมอุทยานฯไปเป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือถึงขั้นเป็น ผอ.ทสจ. นั้นถือเป็นการลดเกรดอย่างมาก เทียบเท่าป่าไม้จังหวัด หรือคอยเป็นตัวประสานงานระหว่างกระทรวงกับจังหวัดเท่านั้น และมี ขรก.บางส่วนที่กำลังปรึกษาหารือกันและอาจจะยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อ ก.พ.ค.ด้วย เพราะไม่เข้าใจสาเหตุของการโยกย้าย หลายรายเหลืออายุราชการอยู่เพียงปีเดียวแต่กลับถูกย้าย ซึ่งไม่แน่ใจว่าการโยกย้ายครั้งนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อรัฐในเรื่องเนื้องานที่ได้ดำเนินงานมา

อย่างไรก็ตาม สำหรับตำแหน่งที่เป็นที่น่าสังเกตคือตำแหน่ง ผอ.สำนักอุทยานฯ ของนายรัชฎา ที่ถูกย้ายไปเป็น ผอ.ทสจ.ชัยนาท ยังไม่มีการตั้งคนขึ้นมาทำหน้าที่แทน ซึ่งตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งเผือกร้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนหลายเรื่องในกรมอุทยานฯ รวมทั้งกรณีไม้พะยูง

นอกจากนี้ในตำแหน่งของ นายโอภาส เพียรสถาพร ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ สบอ.9 (อุบลราชธานี) ที่เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงอย่างรุนแรงก็ถูกย้ายไปที่ สบอ.14 จ.ตาก แม้นายโอภาส จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวนศาสตร์ 37 ม.เกษตรศาสตร์ ของนายดำรงค์ ขณะที่รายชื่ออื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือลูกน้องเก่าของนายดำรงค์ สมัยรับราชการที่ จ.เชียงราย ได้ถูกปรับจาก ทสจ. มาเป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หรือบางคนก็ได้ย้ายไปดูแลในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญมากกว่า …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 12, 2011 in การเมือง

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: