RSS

ศูนย์ประชุมฯภูเก็ตไม่ผ่าน สผ.ชี้ไม่คุ้มทุน

08 ก.ย.

สผ.ยันพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ประชุมฯ หาดไม้ขาวไม่เหมาะสมทุกด้าน ควรอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกหลาน ชี้ไม่คุ้มค่าการลงทุนและอาจเป็นภาระของภาครัฐในระยะยาว …

แหล่งข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนฯได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต

โดยผลการศึกษาระบุว่า พื้นที่โครงการไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากหาดไม้ขาวเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล โครงสร้างของอาคารอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น การรบกวนการวางไข่ของเต่าทะเล และพื้นที่โครงการมีลักษณะพื้นที่บางส่วนเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีความเป็นธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ของจังหวัดภูเก็ต ควรเก็บรักษาไว้ตามสภาพปัจจุบัน

นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานทางทะเลและชายฝั่งของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย เพราะลักษณะชายฝั่งเป็นแอ่งลึก มีความลาดชันสูง และไม่เหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้บริการจัดกิจกรรมสันทนาการพักผ่อน รายงานดังกล่าวยังระบุว่า โครงการนี้จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ คือ ไม่มีความคุ้มทุนทางด้านการเงิน และจะเป็นภาระกับภาครัฐในระยะยาว และไม่เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และการจ้างงานที่ชัดเจน เพราะคนที่มาทำงานในภูเก็ตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอื่น และโครงการนี้จะเกิดการแข่งขันกับภาคเอกชนได้

ด้าน นายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า สผ.มีอำนาจในการพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็น รวมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ โครงการศูนย์ประชุม มูลค่า 2.6 พันล้านบาทก็อยู่ในข่าย เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐและอยู่ในขอบข่ายอำนาจกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่สำคัญ ถ้าเป็นโครงการของรัฐถือเป็นอำนาจหน้าที่ทางตรงที่ สผ.ต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดและรอบคอบ และที่เห็นว่าไม่คุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเพราะมีศูนย์ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว 1 แห่ง …

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: