RSS

อบจ.ภูเก็ตจัดประชาพิจารณ์โอนย้ายหน่วยบริการ

03 ก.ย.

This slideshow requires JavaScript.

ประชาพิจารณ์การโอนย้ายหน่วยบริการประจำของประชาชน ม.4 และ ม.7 ต.รัษฎา เข้ารักษาที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ชาวบ้าน 99 % เห็นด้วย …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ การโอนย้ายหน่วยบริการประจำของประชาชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ เป็นโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายชยศ วิสารทพงศ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวน 500 คน เข้าร่วมประชาพิจารณ์

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2554 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านการให้บริการสาธารณสุข เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐมีไม่เพียงพอ อีกทั้งเตียงคนไข้มีจำนวนจำกัด ซึ่งหากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงมาก

สำหรับการจัดประชุมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจากมติของผู้บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นชอบให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับผิดชอบให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นหลัก

ในการนี้จึงจำเป็นต้องโอนสิทธิการเข้ารักษาพยาบาลของพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวจากหน่วยบริการประจำเดิม คือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มายังโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แต่เนื่องจากการเลือกและเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาพยาบาลประจำนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมาย หากจะมีการโอนย้ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของสิทธิเสียก่อน

ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต โดยความเห็นชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์ขึ้น เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้นำชุมชนและประชาชนเจ้าของสิทธิ ว่ายินดีที่จะให้โอนย้ายสิทธิการเข้ารักษาพยาบาลจากหน่วยบริการประจำเดิม คือ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ 7 มายังโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการโอนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมู่บ้าน โดยมิต้องมาลงทะเบียนโอนย้ายเป็นรายคน ที่จะทำให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการประกอบอาชีพของพี่น้องทั้งหลาย

ทั้งนี้เพื่อให้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นี้ โดย อบจ.ภูเก็ต มีความตั้งใจที่จะให้โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลท่านด้วยหัวใจ เป็นโรงพยาบาลแห่งความรัก ความเมตตา ความมีน้ำใจไมตรี และพร้อมแล้วที่จะดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร

พร้อมกันนี้ ในการประชุมดังกล่าว นพ.จักร สมณะ ผอ.โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงศักยภาพและการให้บริการ อบจ.ภูเก็ต และ นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผอ.สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงรายละเอียดสาระสำคัญของสิทธิการรักษาของประชาชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) สิทธิการเลือกและการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งผลสรุปการประชุมในครั้งนี้ ปรากฏว่า ได้มีมติเห็นชอบให้โอนย้ายหน่วยบริการประจำของประชาชน ม.4 และ ม.7 ต.รัษฎา มายังโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และมีผู้ที่ไม่ประสงค์จะโอนย้ายจากหน่วยบริการประจำ จำนวนเพียง 1 ราย เท่านั้น …

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: