RSS

ศาลเยาวชนฯภูเก็ตรุกสถานศึกษา

04 ส.ค.

This slideshow requires JavaScript.

ศาลเยาวชนฯภูเก็ตเดินหน้าเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา หวังให้เด็กเข้าใจและไม่กระทำความผิด เพื่อความสงบสุขของสังคม …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (4 ส.ค.) ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้มีพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2554 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยมี นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์นั้น จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเรียบร้อย มีความสุข กฎเกณฑ์ที่สำคัญในการควบคุมให้ทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันก็คือกฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นศาลชั้นต้นที่มีภารกิจในการคุ้มครองเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิดให้ได้มีโอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนหลายประการ และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันป้องกัน และแก้ไขเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความสำคัญคือเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ระบบการทำงานของศาล ให้นักเรียนได้รับทราบและเกิดความรู้ ความเข้าใจในการอำนวยความยุติธรรมของศาล ทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิด มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมอันจะทำให้สถาบันครอบครัวมีความสุขต่อไป

ด้าน นายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า เยาวชนคืออนาคตของชาติ ที่จะสร้างประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ในขณะเดียวกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเยาวชนทุกคน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัว เช่นการอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อความคิดพฤติกรรมหรือแม้แต่ค่านิยมต่างๆ ซึ่งสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยทางสังคมได้แก่ เยาวชนดีได้คือครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึงการได้รับการศึกษาถูกต้อง ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้เยาวชนของชาติได้ดำเนินชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

แต่ปัจจุบันนี้เยาวชนของชาติได้หลงผิดก้าวสู่ทางเดินที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงหาทางในการช่วยเหลือโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้น เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเยาวชน ซึ่งก็คือการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จะสามารถทำให้เยาวชน มีจิตสำนึกที่ไดี ไม่หันมากระทำความผิด และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป …

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 4, 2011 in การศึกษา

 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: