RSS

มกอช. ผุดมาตรฐาน “เห็ดเพาะถุง”

11 พ.ค.

มกอช. ผุดมาตรฐาน “เห็ดเพาะถุง” มุ่งยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าเห็ดที่มีคุณภาพ  สะอาด ปลอดภัยป้อนผู้บริโภค ชี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศปีละกว่า 7,014 ล้านบาท อนาคตไปได้สวย แนวโน้มความต้องการตลาดพุ่ง …

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า เห็ดเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยมีปริมาณการผลิตปีละประมาณ 120,000  ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 7,014 ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตเห็ดค่อนข้างสูง ทั้งการผลิตในเชิงการค้าและผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะเห็ดชนิดที่เพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็นนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเข็มทอง และเห็ดเป๋าฮื้อ ซึ่งตลาดมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นแนวทางยกระดับการผลิตสินค้าเห็ดเพาะถุงของไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี สะอาด มีความปลอดภัยป้อนให้กับผู้บริโภคในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถผลักดันให้มีการส่งออกเห็ดในอนาคต มกอช.จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) สำหรับเห็ดเพาะถุงขึ้น โดยมีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่โรงบ่มก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนเปิดดอก จนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างฯมาตรฐานดังกล่าว เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและนักวิชาการ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ลงนามประกาศใช้อย่างเป็นทางการและเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเห็ดหูหนูสด เห็ดหูหนูแห้ง และเห็ดหอมสดแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมเห็ดอีกหลายชนิด โดยเฉพาะเห็ดที่มีศักยภาพทางการผลิตและตลาดสูง เช่น เห็ดสกุลนางรม เห็ดขอนขาว และเห็ดหลินจือ รวมถึง GAP ภายในโรงเพาะเห็ดด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งจัดมาตรฐาน GAP สำหรับเห็ดเพาะถุง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตเห็ด ซึ่งในระยะยาวคาดว่า มาตรฐานฯจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและช่วยผลักดันส่งออกสินค้าเห็ดของไทยไปต่างประเทศได้

“เห็ดเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคเห็ดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาไม่แพงนัก ส่งผลให้มีการเพาะเห็ดเพื่อการค้าอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่นค่อนข้างมาก ตลาดมีแนวโน้มดี โดยเห็ดที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฏาน เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดยานางิ เห็ดหูหนู  เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดเออเรนจิ  และเห็ดหลินจือ เป็นต้น”  ผอ.มกอช.กล่าว …

Advertisements
 
1 ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 11, 2011 in การเกษตร

 

One response to “มกอช. ผุดมาตรฐาน “เห็ดเพาะถุง”

  1. phetphichit

    มิถุนายน 18, 2011 at 6:58 PM

    ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร
    มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ดมากมาย เข้าไปดูได้ที่ http://www.phetphichit.com และวันที่ 9 ทุกเดือนมีเปิดอบรม ฟรี เรื่องการเพาะเห็ดเบื้องต้น การเพาะเห็ดฟางทุกวิธี โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟางโรงเรือน เป็นอาชีพหลัก

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: