RSS

ทม.ป่าตองผ่านฉลุยกู้เงินกองทุน 320 ล.

11 พ.ค.

สภาเทศบาลเมืองป่าตองผ่านฉลุย กู้เงิน 320 ล้าน สร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นใหม่ทั้งระบบ  “นายกเปี่ยน”ยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเตรียมจัดระบบการศึกษาให้ทันสมัยเทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ …

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (11 พ.ค.) ที่ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ขึ้น โดยมี นายธานินทร์  อรรถทรัพย์  ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเปี่ยน  กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และ คณะผู้บรหาร  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วาระสำคัญของการประชุมในวันนี้คือ ญัตติขอกู้เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ในส่วนงานของกองการศึกษา จำนวน 320 ล้านบาท โดย นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และคณะผู้บริหารเป็นผู้เสนอญัตติ

นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองป่าตองได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านไสน้ำเย็นเข้ามาอยู่ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล และปัจจุบันสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบการเรีรยนต่างๆ รวมถึงรั้วของโรงเรียน คูระบายน้ำ บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงอาหาร ฯลฯ อยุ่ในสภาพที่ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นผลกระทบต่อประสิทะภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู และเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มสมรรถนะของผู้เรียน และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนและครูอาจารย์ผู้สอนได้ เทศบาลเมืองป่าตองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็นใหม่ทั้งระบบ ประกอบกับดครงการดังกล่าวได้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) ของเทสบาลเมืองป่าตอง แล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นดครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจากการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค จำนวน 320 ล้านบาท และการจะกู้เงินดังกล่าวได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองป่าตอง จึงได้นำญัตติดังกล่าวมาขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองป่าตองในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในประเด็นของการก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องมีการโยกย้ายนักเรียนออกจากพื้นที่ในช่วงที่มีการก่อสร้าง รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรด้านการศึกษาเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา เป้นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารได้ลุกขึ้นชี้แจงในทุกประเด็น ก่อนที่จะมีการลงมติในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เทศบาลเมืองป่าตองกู้เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค จำนวน 320 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น ต่อไป

นายเปี่ยน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตนรู้สึกขอบคุณสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาวป่าตอง และได้ผ่านญัตติดังกล่าว จากนี้ไปก็จะทำหนังสือและรายละเอียดต่างๆ ส่งไปขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและระเบียบของกฎหมาย สำหรับในส่วนของการก่อสร้างนั้น ทราบว่าหลังจากทุกอย่างผ่านกระบวนการไปแล้ว จะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี โดยในระหว่างนั้นก็จะมีการจัดหาที่เรียนใหม่ให้แก่นักเรียนทุกชั้นเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่อยู่

“ขอให้ทุกคนมั่นใจ ยืนยันว่าทุกอย่างไม่มีนอกไม่มีใน การกู้เงินครั้งนี้เป็นการกู้เงินมาเพื่อลงทุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนั้นทุกอย่างต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนสามารถขอรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าว …

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: