RSS

ปฐมนิเทศน์ “อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา”

09 พ.ค.

อบจ.ภูเก็ตจัดปฐมนิเทศน์นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียน “อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา” หวังผลิตเยาวชนคุณภาพสู่สังคม …

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (9 พ.ค.)  นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ประจำปี 2554  ณ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชวลิต  ณ นคร  รองนายก อบจ.ภูเก็ต  นายอวยพร  สกุลตัน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์  นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านที่ได้นำบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ภูเก็ต ที่เน้นการปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม กตัญญูต่อพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ จึงขอฝากผู้ปกครองทุกท่านให้เอาใจใส่ดูแลและให้เวลาแก่บุตรหลานของท่านให้มากที่สุด สำหรับวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปกครองได้ให้เวลาแก่บุตรหลานมาสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทางโรงเรียน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะร่วมเป็นกำลังใจให้แก่คณะครู และผู้ปกครอง ในการผลักดันโรงเรียนให้สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และจะเป็นอนาคตสำคัญของชาติต่อไปในวันข้างหน้า

สำหรับโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ได้จัดหลักการเรียนรู้ ให้กับเด็กอายุ 4-6 ปี ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกด้าน ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

ในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนนักเรียน ที่เข้าเรียนในโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ประกอบด้วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำนวน 25 คน ชั้นอนุบาล 1/2 จำนวน 25 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 25 คน และชั้นอนุบาล 2/2 จำนวน 25 คน โดยการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ประจำปี 2554  ได้มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับงานด้านวิชาการและหลักการเรียนการสอน แบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งเป็นการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามเรื่องที่เด็กสนใจ และนำนวัตกรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Laugvage Approach) มาสอดแทรกในหน่วยการเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงตัวแทนครูได้ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้ปกครอง …

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: