RSS

คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเซียน

28 เม.ย.

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (28 เม.ย.)  ที่โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง คนภูเก็ตจะเตรียมตัวอย่างไรกับการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น  เพื่อสร้างความองค์ความรู้ และสร้างความพร้อมให้กับประชาชน ภาคราชการ วิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 หรือในปี 2558  นี้  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300  คน

นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี2558 นี้ หรือปี 2015  อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวทั้งในเรื่องของการตลาด  ฐานการผลิตสินค้าและบริการ การลงทุนและในทุกๆด้าน โดยเฉพาะในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความสำคัญและเกิดประโยชน์กับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  โดยการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันจะอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ  เฉพาะไทยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ขณะนี้ไทยมีคู่ค้าที่เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่ง  รัฐบาลได้ดำเนินการที่จะให้มีการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น

นายอลงกรณ์ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของภูเก็ตในการรับการค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า ภูเก็ตสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับประโยชย์ที่จะเกิดจากการค้าเสรีอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 3 ปี 8 เดือนข้างหน้านี้ โดยการยกระดับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวในอาเซียน   โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการขยายฐานนักท่องเที่ยวและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวจากไทยไปสู่อาเซียนให้มากขึ้น

ด้วยการศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงการค้า บริการ การลงทุน และหัวใจสำคัญผู้ประกอบการจะต้องมีองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ได้ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการมารองรับในรูปแบบสถาบันผู้ประกอบการหรือ Businees Club  ทุกสาขากิจการ

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตจะต้องจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจระดับจังหวัด ด้วยการกำหนดตำแหน่งของภูเก็ตและระยะเวลาในการไปสู่ตำแหน่งที่กำหนดให้ชัดเจนรองรับการเปิดเสรีการค้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ด้วยการเชื่อมภูเก็ตเชื่อมโลกโดยใช้ฐานการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำตลาดในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การทำตลาดเชื่อมโยงกับกลุ่มในประเทศรอบๆอ่าวเบงกอล ด้วยการดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอ่าวเบงกอลเข้าสู่ภูเก็ต เพราะมีประชากรสูงถึง 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งภูเก็ตก็จะเป็นเกตเวย์ทางด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนและของโลกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะรองรับการเปิดการค้าเสรีและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ด้วยการทำตลาดในเชิงรุกและมองตลาดให้กว้างขึ้น โดยการมองตลาดให้ครอบคลุมทั้งอาเซียนที่มีประชากรกว่า 590  ล้านคน  แทนที่จะมองเฉพาะภูเก็ตและประเทศไทยเท่านั้น รวมทั้งผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาสินค้าบริการให้สามารถแข่งกันกับสินค้าที่มีอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน …

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: