RSS

เด้งนายอำเภอกะทู้..”ขันตี”คัมแบค

26 เม.ย.

ย้ายนายอำเภอกลางปี เด้งนายอำเภอกะทู้ไปตะกั่วป่า “ขันตี” กลับถิ่นเดิมที่กะทู้ ส่วน “ศุภชัย” นั่งนายอำเภอเมืองเต็มตัว …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งนายอําเภอ (ผู้อํานวยการ ระดับสูง) จํานวน 27 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

 1. นายกิตติ  พงษ์ศิริสานนท์   นายอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  นายอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 2. นายกิตติศักดิ์  โตมรศักดิ์  นายอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  เป็น  นายอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 3. นายขันตี  ศิลปะ  นายอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  นายอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 4. นายจรรยา  สุคนธ์คันธชาติ  นายอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  เป็น  นายอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 5. นายจัดเจน  จิวะนนท์  นายอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็น  นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 6. ร้อยตรีชยันต์  อยู่สวัสดิ์  นายอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็น  นายอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 7. นายธวัชชัย  รักขนาม  นายอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  เป็น  นายอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 8. นายธัชพงศ์  แผ่ความดี  นายอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็น  นายอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 9. นายนิราศ  รัตนะ  นายอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  เป็น  นายอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
 10. นายนิวัฒน์  ศรีบุญนาค  นายอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เป็น  นายอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 11. นายบุญญะพัฒน์  จันทรอุไร  นายอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น  นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 12. นายประพันธ์  ภู่งาม  นายอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  เป็น  นายอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 13. นายพรศักดิ์  สงวนผล  นายอําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เป็น  นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 14. นายมงคล  ธรรมกิตติคุณ  นายอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เป็น  นายอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 15. นายเมตต์  เมตต์การุณ์จิต  นายอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เป็น  นายอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 16. นายไมตรี  เทศกาล  นายอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  เป็น  นายอําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 17. นายยุติศักดิ์  เอกอัคร  นายอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็น  นายอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 18. นายวิจิตร  สายเชื้อ  นายอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  เป็น  นายอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 19. นายวิศิษฐ์สิทธิ  สมบัติ  นายอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เป็น  นายอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 20. นายศิริพัฒ  พัฒกุล  นายอําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  เป็น  นายอําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 21. นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  นายอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  เป็น  นายอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 22. นายสุรพงษ์  แก้วปาน  นายอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เป็น  นายอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 23. นายเสน่ห์  นนทะโชติ  นายอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  เป็น  นายอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 24. นายอโณทัย  ธรรมกุล  นายอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  เป็น  นายอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 25. นายอนันตพล  บุญชู  นายอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  เป็น  นายอําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 26. นายอภิรักษ์  ศักดิ์สนิท  นายอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เป็น  นายอําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
 27. นายอรรถนนท์  โบสุวรรณ  นายอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เป็น  นายอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ในส่วนของ นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับการเลื่อนระดับจาก นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) เป็น นายอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระดับนายอำเภอ (ผุ้อำนวยการระดับสูง) ด้วย …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 26, 2011 in ราชการ

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: