RSS

อบจ.ภูเก็ตจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม

18 เม.ย.

อบจ.ภูเก็ตหวังพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จัดอบรมศึกษาดูงานภาคกลางและภาคตะวันออกกว่า 300 คน เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (18 เม.ย.) นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจิรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านสังคมและกิจกรรมอิสลาม นายจิรายุส ทรงยศ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ด้านคุณภาพชีวิต นายณรงค์ สิงฆาฬะ รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสวัสดิ์ มัจฉาเวช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสมาน การะเกศ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งด้านผู้นำและผู้ตาม ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีมุสลิมในการคิดสร้างสรรค์พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะด้านการประกอบอาชีพ นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนารายได้ โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นสตรีมุสลิมจากตำบลเกาะแก้ว วิชิต รัษฎา ราไวย์ ไม้ขาว ป่าคลอก เชิงทะเล สาคู เทพกระษัตรี ป่าตอง และตำบลกมลา รวม 375 คน ซึ่งลักษณะของการจัดฝึกอบรม คือ การอบรมให้ความรู้จากวิทยากร และการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2554 ณ จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดความรู้จากประสบการณ์จริงนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิม การส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้และด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายไพบูลย์  อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สตรีเป็นผู้ที่มีความสำคัญของครอบครัว เป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การดูแลส่งเสริมบุคคลในครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการในครอบครัว และการช่วยลดรายจ่าย การหารายได้เพิ่ม เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ดังนั้น ด้วยนโยบายและอำนาจหน้าที่ ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลสำคัญในครอบครัวให้ได้มีบทบาทหน้าที่ในการนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจรับและเพิ่มพูนความรู้ในการอบรม และเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ นำมาพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป และขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมให้การจัดฝึกอบรมครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และในโอกาสนี้ ขอให้พระอัลเลาะห์โปรดประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ …

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: