RSS

อบจ.หนุนพัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว

08 เม.ย.

อบจ.ภูเก็ต หนุนงบพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้นำด้วย “นพลักษณ์”รุ่นที่ 2 หวังสร้างบุคลากรที่เป็นเยี่ยมด้านการบริการรองรับการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว …

เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (8 เม.ย) นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำด้วย “นพลักษณ์” ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและการวิเคราะห์ “คน” รุ่นที่ 2 ของชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำด้วย “นพลักษณ์” ศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองและการวิเคราะห์ “คน” รุ่นที่ 2 เป็นการจัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ประสงค์จะให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้พักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ในวันที่ 7-8 เมษายน 2554  ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การฝึกอบรมครั้งนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการงานบุคคลอยู่เสมอ โดยการใช้หลัก “นพลักษณ์” เป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนอย่างละเอียดลึกซึ้ง ร่วมกับจิตวิทยาสมัยใหม่อันจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ทำความเข้าใจบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยของคน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริการที่ดีอยู่เสมอ หากเป้าหมายนี้ได้บรรลุผลอย่างแท้จริง จะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีจุดขายที่สำคัญคือ การให้บริการที่เป็นเยี่ยม สามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและยืนอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวโลกได้ แต่การฝึกอบรมครั้งนี้จะไม่เกิดผล หากมิได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะนำรายได้ที่ได้รับจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วย ทั้งนี้การที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวได้ ผู้บริหารก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้คน การบริหารงาน และการบริหารเวลาได้อย่างดี

“ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจงชื่นชมผู้อื่นทุกวัน เพราะการสร้างบรรยากาศแห่งการชื่นชมยินดี เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในองค์กรและครอบครัว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว …

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: