RSS

มอบเกียรติบัตร ม.6 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

17 มี.ค.

..อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ม.6 ในงานวันอำลา ปีการศึกษา 2553 พร้อมยืนยันให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเต็มที่ …

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (17 มี.ค) นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในงานวันอำลา ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นายวิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สำหรับงานวันอำลา ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน เป็นนักเรียนชาย 9 คน และนักเรียนหญิง 17 คน โดยนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมดนี้ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ส่วนอีก 6 คน ยังคงต้องการที่จะเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนในทุกด้านจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมและสามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษาและมีความผูกพันต่อโรงเรียนในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าต่อไปภาคหน้า ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และกลับมาทำประโยชน์ให้แก่สถาบัน ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจบหลักสูตรของนักเรียนจำนวน 26 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ ถือเป็นขั้นต้นที่จะเป็นรากฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป และในโอกาสที่นักเรียนจบหลักสูตร น่าจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ให้ชัดเจนหรือต้องมีการกำหนดทิศทางอนาคตของตนให้แน่นอน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในชีวิตให้เกิดขึ้นดังคำกล่าวที่ว่า รากฐานของชีวิตคือ การศึกษา ที่จะพัฒนาคนทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จชั้น ม.6 ทุกคน ขอให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ คำอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนต่อในระดับสูงต่อไป มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมและขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จมาจนบัดนี้ นับว่าเป็นผลแห่งการกระทำความดี เป็นผลแห่งความเพียรพยายามที่ได้กระทำตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ การจบหลักสูตร คือ ความสำเร็จในวันนี้ เป็นเพียงวันเริ่มต้นแห่งชีวิตเท่านั้น เรายังต้องเริ่มต้นในชีวิตเช่นนี้ อีกจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่ ขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนตลอดไป” รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว …

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: