RSS

กก.สรรหาสรุปชื่อ 15 ว่าที่กกต.ภูเก็ต

17 มี.ค.

คณะกรรมการสรรหาฯ กกต.ภูเก็ต ลงคะแนนเลือก 15 ว่าที่ กกต.ภูเก็ตส่ง กกต.กลาง เครือข่ายการเมืองพรรคใหญ่เรียงหน้ากระดานเกินครึ่ง …

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (17 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการสรรหาฯ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย 1.นางจริยา เจริญจิระตระกูล 2.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ 3.พ.ต.อ.ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์ 4.นายธงชัย ณ ถลาง 5.นายธนดล ลิมปะวุฒิพงศ์ 6.นายธนากร เสียมหาญ 7.นายธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์ 8.นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ 9.นายแนบ สินทอง 10.นายบรรยง ปัตถา 11.นายบุญชู มานะเสรี 12.นายเบญจ มีเพียร 13.นายพรมมา สิทธิ์ทอง 14.นางพรรณี สินธิ์ทอง 15.นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ 16.นายมนัส พงศ์ธนาพาณิช 17.นายวิชาญ รัตนบุรี 18.นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล 19.นายศิริพัฒ พัฒกุล 20.นายศุภชัย โพชนุกูล 21.นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 22.นายสมศักดิ์ ปฐมอรรฆกุล 23.นายสมศักดิ์ สงนุ้ย 24.นางสาวสุภารัตน์ เอกวานิช 25.นางอชัถยา ชื่นนิรันดร์

ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ นายตรี อัครเดชา ประธานคระกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 25 รายแล้วปรากฎว่า มีผู้สมัครบางรายขอถอนตัวและมีผู้สมัครบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจำนวน 8 คน เหลือผู้สมัคร 17 คน จากนั้นได้มีการลงคะแนนเพื่อเลือกให้เหลือเพียง 15 รายชื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 5 คนต่อไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 คน คือ

 1. นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 2. นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
 3. นายศุภชัย โพชนุกูล นายอำเภอเมืองภูเก็ต
 4. นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
 5. นายสมศักดิ์ สงนุ้ย พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
 6. นายสมศักดิ์ ปฐมอรรฆกุล ข้าราชการบำนาญ
 7. นายธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์ ทนายความ
 8. นายธนากร เสียมหาญ ทนายความ
 9. นางจริยา เจริญจิระตระกูล นักธุรกิจ
 10. นายธงชัย ณ ถลาง ข้าราชการบำนาญ
 11. นายแนบ สินทอง พัฒนาการจังหวัดกระบี่
 12. นายบุญชู มานะเสรี ข้าราชการครู
 13. นายบรรยง ปัตถา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมภูเก็ต
 14. นายมนัส พงศ์ธนาพาณิช ทนายความ
 15. นายพรมมา สิทธิ์ทอง นักธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป้นที่น่าสังเกตุว่าในจำนวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 15 คนนั้น ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งหากบุคคลเหล่านั้นได้รับการเลือกให้เป็น “กกต” ก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาหรือในการเลือกตั้งต่างๆ ได้ ซึ่งขณะนี้ได้มีการทำหนังสือพร้อมหลักฐานเพื่อยื่นคัดค้านต่อไป …

Advertisements
 
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: