RSS

“วันไชย”ขึ้นรองผู้การฯระนอง…”โชติ”คุมเมืองภูเก็ต

02 ก.พ.

โผโยกย้ายตำรวจระดับรอง ผบก. ถึงระดับสารวัตร ภาค 8 ลงตัวหลังยื้อกันสุดฤทธิ์ “อารยะพันธุ์-วิชิต” นั่งที่เก่าหลังถูกมือดีแอบร้องเรียนเพียบหวังโยกออกนอกพื้นที่ แต่หลายฝ่ายช่วยการันตีผลงานจึงรอดหวุดหวิด ด้าน “วันไชย” ขึ้นรอง ผบก.ระนอง ส่วน “วิฑูรย์” นั่งเก้าอี้ ผกก.ถลาง …

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค 8 เปิดเผยว่า ขณะนี้โผโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงระดับสารวัตรในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 8 นั้นได้มีการจัดทำบัญชีโยกย้ายเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากที่ได้เลื่อนการพิจารณามากว่า 2 เดือน และ พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้นำบัญชีรายชื่อโยกย้ายดังกล่าวส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อนลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับโผโยกย้ายในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เป็นการปรับเปลี่ยนเพียงไม่กี่ตำแหน่ง นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ 18/2554 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อโยกย้ายตำแหน่งภายในจำนวน 18 ราย ด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

การโยกย้ายย้ายสลับตำแหน่งภายในจังหวัด…

พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ ผกก.สภ.เชิงทะเล เป็น “ผกก.สภ.ถลาง”
พ.ต.ท.จิรศักดิ์ เสียมศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ถลาง เป็น “ผกก.สภ.เชิงทะเล”
พ.ต.ท.จำรูญ พลายด้วง รอง ผกก.สส.สภ.ถลาง เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต”
พ.ต.ท.ชวลิต เพชรศรีเปีย รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งทอง เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง”
พ.ต.ท.ธเนศร์ พวงมณี รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย”
พ.ต.ท.บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ภูเก็ต เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งทอง”
พ.ต.ท.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.ถลาง”
พ.ต.ท.วินัย คงแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.กมลา”
พ.ต.ท.ศุภวิชญ์ สุวรรณภิรมย์ รอง ผกก.ป.สภ.กมลา เป็น “รอง ผกก.ป.สภ.ถลาง”
พ.ต.ท.อำนวย ไกรวุฒิอนันต์ รอง ผกก.สส.สภ.กมลา เป็น “รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.ภูเก็ต”
พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปิ่นแก้ว พงส.(สบ.3) สภ.ท่าฉัตรไชย เป็น “พงส.(สบ.3) สภ.เมืองภูเก็ต”
พ.ต.ท.ฐปนพัฒน์ จาตุรนต์พันธ์ พงส.(สบ.2) สภ.ฉลอง เป็น “พงส.(สบ.2) สภ.กมลา”
พ.ต.ท.ประสาน โตวอน สวป.สภ.กมลา เป็น “สวป.สภ.ถลาง”
พ.ต.ท.วิวัฒน์ ชำนาญกิจ สว.สส.สภ.กมลา เป็น “สวป.สภ.เมืองภูเก็ต”
พ.ต.ท.วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล สวป.สภ.ฉลอง เป็น “สว.สส.สภ.ถลาง”
พ.ต.ท.วรวัฒน์ สุทธินุ่น สว.ธร.สภ.ฉลอง เป็น สวป.สภ.ฉลอง”
พ.ต.ท.สราวุธ ชูประสิทธิ์ สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย เป็น “สวป.สภ.กะทู้”
พ.ต.ต.ธรรมสรรค์ บุญทรง สว.กก.สส.ภ.จ.ภูเก็ต เป็น “สว.สส.สภ.กะทู้”
พ.ต.ต.สรพงษ์ ชูแก้ว สว.สส.สภ.ถลาง เป็น “สวป.สภ.กมลา”
ร.ต.อ.ฐานปกรณ์ หนุมาศ นว.(สบ.1) ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต เป็น “สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย”
ร.ต.อ.ณรงค์ บัวคง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย เป็น “สว.สส.สภ.กมลา”
ร.ต.อ.ธัชกฤช ฤทธิ์เนื่อง พงส.(สบ.1) สภ.เชิงทะเล เป็น “สว.ธร.สภ.ฉลอง”
ร.ต.อ.ธีรเดช จิรักษา รอง สวป.สภ.ทุ่งทอง เป็น “สว.สส.สภ.ทุ่งทอง”

การโยกย้ายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต…

พ.ต.อ.ชำนาญ แป้นนาบอน ผกก.สภ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็น “รอง ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต”
พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย ผกก.สภ.กะเปอร์ จ.ระนอง เป็น “ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต”
พ.ต.ท.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เป็น “รอง ผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต”
พ.ต.ท.เชาวลิต เนียมวดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา เป็น “พงส.(สบ.3) สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต”
พ.ต.ท.พีรพันธ์ มีมาก พงส.(สบ.3) สภ.ตลาดใหญ่ จ.พังงา เป็น “พงส.(สบ.3) สภ.เมืองภูเก็ต”
พ.ต.ท.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เป็น “รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จ.ภูเก็ต”
พ.ต.ท.ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ พงส.(สบ.2) สภ.เมืองระนอง เป็น “พงส.(สบ.2) สภ.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต”
พ.ต.ต.ไวโรจน์ แน่นพิมาย สว.กก.สส.ภ.จ.ระนอง เป็น “สว.กก.สส.ภ.จ.ภูเก็ต”

การโยกย้ายออกจากจังหวัดภูเก็ต…

พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “รอง ผบก.ตร.ภ.จ.ระนอง”
พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็น “ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช”
พ.ต.ท.โสภณ บริรักษ์ พงส.(สบ.3) สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็น “รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคาโงก จ.พังงา”
พ.ต.ท.อดุลย์ นิรภัย พงส.(สบ.3) สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็น “พงส.(สบ.3) สภ.ตลาดใหญ่ จ.พังงา”
พ.ต.ท.อธิวัฒน์ ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “รอง ผกก.ป.สภ.ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี”
พ.ต.ท.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ สวป.สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็น “รอง ผกก.สภ.ทรายขาว จ.กระบี่”
พ.ต.ท.เดชศักดิ์ เชิดชูศักดิ์ สวป.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “สว.สส.สภ.เมืองระนอง”
พ.ต.ท.สกล บัณฑิตศักดิ์ สว.สส.สภ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เป็น “สวป.สภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา”
พ.ต.ท.สอาด วงศ์เวียงจันทร์ สวป.สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็น “สวป.สภ.โคกกลอย จ.พังงา”
พ.ต.ท.องอาจอรรจ สูงปานเขา สว.สส.สภ.ทุ่งทอง จ.ภูเก็ต เป็น “สวป.สภ.สุขสำราญ จ.ระนอง”
พ.ต.ท.อนุกูล หนูเกตุ พงส.(สบ.2) สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต เป็น “พงส.(สบ.2) สภ.ท้ายเหมือง จ.พังงา”
ร.ต.อ.เฉลียว ท้ายฮู้ พงส.(สบ.1) สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
ร.ต.อ.โชฏิพงศ์ เกศรินทร์ รอง สวป.สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต เป็น “สว.สส.สภ.สุขสำราญ จ.ระนอง”
ร.ต.อ.ธีระพงศ์ กูลระวัง รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “สว.สส.สภ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช”
ร.ต.อ.เนติวุฒิ ดีแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต เป็น “สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8
ร.ต.อ.ศุภชัย เพ็ชรสกุล พงส.(สบ.1) สภ.กมลา จ.ภูเก็ต เป็น “สวป.สภ.คลองขนาน จ.กระบี่”

สำหรับการโยกย้ายครั้งนี้ แหล่งข่าวระดับสูงผู้หนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจ “อินไซด์ภูเก็ต” ว่า ก่อนหน้าที่โผโยกย้ายจะมีการสรุปนั้น ปรากฎว่าได้มีการทำหนังสือร้องเรียน พ.ต.อ.อาระพันธุ์ พุกบัวขาว ผกก.สภ.กะทู้ และ พ.ต.อ.วิชิต อินทรศร ผกก.สภ.ฉลอง โดยอ้างได้รับการ้องเรียนจากนักท่องเที่ยวบ้าง ผู้ประกอบการบ้าง เพื่อให้มีการโยกย้ายทั้งสองออกนอกพื้นที่ แต่ไม่เป็นผลเนื่องจากทั้งสองรายเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งยังไม่ครบ 2 ปีตามระเบียบ ประกอบกับทั้งสองรายได้นำหนังสือรับรองผลงานและความประพฤติจากหลายองค์กรในจังหวัดภูเก็ตไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาประกอบ จึงทำให้ทั้งสองรายได้รับการพิจารณาให้อยู่ที่เดิมโดยไม่มีการโยกย้ายใดๆ สร้างความโกรธแค้นให้แก่บุคคลที่ดำเนินการร้องเรียนเป็นอย่างมาก ถึงกับได้โทรไปต่อว่าหน่วยงานบางหน่วยว่า “ไปรับรองให้มันทำไม” เลยทีเดียว …

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กุมภาพันธ์ 2, 2011 in อาชญากรรม

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: